Klima vs. Miljø

Jeg vil redde klimaet! Så jeg samler skrald og spiser økologisk… Det lyder meget godt, ikke? Men her kommer dagens tema nemlig: Der er central forskel på klima og miljø. Du redder ikke klimaet med de handlinger, men i stedet gør du en forskel for dit nærmiljø. Miljø og klima bruges ofte som synonymer i den offentlige debat, hvilket egentligt er forkert. Lad os hurtigt ridse op hvad klima egentligt er: Klima er noget så sexet som de hårde fakta om atmosfærens status på et givent sted. Klima beskriver fx temperatur, nedbør og vind, alt sammen som et gennemsnit af mange års data (typisk 30). 

Miljø derimod er et bredt begreb, som vi ofte bruger: Arbejdsmiljø, arv og miljø, og bare miljø (typisk om natur). Ordet miljø, kommer faktisk fra det latinske udtryk medius locus, som betyder ‘sted i midten’, hvilket vi i dag nok ville beskrive som vores omgivelser. Kigger man på definitionen fra Den Store Danske (Gyldendal) ser man stadig denne betydning. Deres definition er: “Miljø: de ydre forhold, der påvirker mennesker og andre organismer”. Så kort sagt: Miljø er det, der er rundt om dig. 

Eksempelvis, hvis vi vælger at skifte vores benzinbil ud med en elbil, er det typisk fordi vi gerne vil mindske vores udledning af drivhusgasser*, igennem bilens udstødningsrør. Dette påvirker klimaet da drivhusgasser fører til global opvarmning, hvilket (som ordet indikerer) vil påvirke temperaturen, men også mønstre i vind og nedbør påvirkes. 

Hvis man derimod samler skrald og køber økologiske afgrøder, så er det ens omgivelser der påvirkes, altså miljøet. Udover at skrald, der ligger og flyder, er grimt (lav herlighedsværdi som ejendomsmægleren ville sige), så kan skrald fx påvirke biodiversiteten, da dyr bl.a. kan spise dette i stedet for nærende fødevarer. Økologiske afgrøder behandles ikke med sprøjtemidler, som kan sprede sig til grundvand, åer, søer osv. Vi undgår altså sprøjtemidler i vores omgivelser (vores miljø), som kan være ret giftige i de forkerte sammenhænge.  

Men nu bliver det rigtig sjovt og kringlet (tjuhej!)… For hverken elbiler eller økologi er nødvendigvis Guds bedste børn, da der altid er drivhusgasser forbundet med produktionen af varer (Se meget mere her: LCA – en livscyklusvurdering). For bilen er der mange udledninger forbundet med produktionen af de mange dele, som udgør en bil. Og for økologiske afgrøder drejer det sig om landbrugets effektivitet, da udbyttet typisk bliver lavere per areal. Dette gør, at økologiske afgrøder er mindre energieffektive, hvoraf der kan være højere udledninger af drivhusgasser, hvilket så igen kan påvirke klimaet.  Derudover kan det nævnes, at økologiske afgrøder kun gode for miljøet i det område, hvor de faktisk er dyrket (økologiske spanske tomater redder ikke de danske åer 😟 ). 

Men nu når vi er ved det, så er det også vigtigt at sige, at selvom miljø og klima er to forskellige begreber, så hænger de ofte sammen alligevel. Eksemplet med økologi forklarer det faktisk meget godt. For økologisk landbrug kan godt gavne miljøet lokalt. Men hvis dette øger udledningen af drivhusgasser, så vil det påvirke klimaet. Og hvis klimaet ændrer sig, så gør miljøet også. Dette skyldes at naturlige systemer er afhængige af det klima, som vi har i dag. Hvis temperaturen ændrer sig, så er der både afgrøder og dyrearter, som formentligt ikke længere vil kunne trives i Danmark. 

En central forskel mellem miljø og klima er typisk den skala, som man arbejder med det. Man kan sagtens lave tiltag, der forbedrer sit nærmiljø (samle skrald og økologisk landbrug i Danmark), men klimaændringer er derimod et globalt problem. Selvom klima er defineret ved at være atmosfærens status på et givent sted, så påvirkes det danske klima ikke kun af de drivhusgasser som udledes i selve Danmark. Omvendt har drivhusgasserne fra Danmark ligeledes effekt på klimaet andre steder i verden, hvoraf vi kan ikke løse klimaproblemerne inden for egen landegrænse alene.  

Så hvis du vil være den irriterende klima kender til næste familiesammenkomst, så kan du nu blære dig din med nyerhvervede viden: 

  • Der ER forskel på klima og miljø – også selvom de ofte spiller sammen
  • Klima er de tørre fakta om atmosfærens tilstand (typisk over 30 år)
  • Klimaet påvirkes af drivhusgasser – uanset hvor de udledes.
  • Miljø kommer fra latin (medius locus) – og kan typisk forbedres lokalt

Kend Dit Klima,

Sofie og Karin

*Ikke kun CO2 kan skabe global opvarmning. Andre (og værre) gasser er fx metan og lattergas. For at sammenligne udledning af drivhusgasser, regner man derfor ofte med CO2 ækvivalenter (fx svarer 1 kg metan til ca. 25 kg CO2, og 1 kg lattergas svarer til ca. 300 kg CO2). 

Læsemateriale til den nysgerrige:

Jensen, M. L. (2016), Klima, Den Store Danske, Gyldendal.Tilgængelig fra: http://denstoredanske.dk/index.php?sideId=493628 [Senest hentet d. 13/06/2019]

Madsen, B. L. (2013), Miljø, Den Store Danske, Gyldendal. Tilgængelig fra http://denstoredanske.dk/index.php?sideId=125570 [Senest hentet d. 13/06/2019]

Fajstrup, M. (2018), Forskere: Økologiske fødevarer sætter langt større klimaaftryk end antaget, Berlingske. [Online]. Tilgængelig fra: https://www.berlingske.dk/nyheder/forskere-oekologiske-foedevarer-saetter-langt-stoerre-klimaaftryk-end [Sidst hentet d. 13-06-2019]

2 comments on “Klima vs. Miljø

  1. En lidt sjov sammenligning. Normalt stammer forvirringen mere, når der sættes lighedstegn mellem klima og vejr. Klima er kun en lille del af miljø. Tankevækkende sammeligning 🙂 Tak for det

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *